Opaska
alergia kalendarz pylenia

 MANAGER ALERGII

Już niebawem znajdziesz tu w pełni nowoczesną aplikację, dzięki której błyskawicznie sprawdzisz stężenie pyłków i pogodę w miejscu, w którym przebywasz lub do którego się wybierasz.

 

Kalendarz pyleń - informacje dla alergików 123


Kalendarz pylenia (mapa pylenia) to zbiór informacji na temat stężenia pyłków roślinnych w powietrzu na przestrzeni roku i w poszczególnych regionach geograficznych. Opracowywaniem kalendarza pylenia roślin zajmują się regionalne stacje monitoringu aerobiologicznego właściwe dla danego kraju lub regionu geograficznego. Komunikaty pyłkowe są opracowywane w oparciu o wartości stężeń ziaren w 1m3 powietrza na dobę. Informacje, które zawiera kalendarz pylenia roślin są szczególnie przydatne dla osób cierpiących na alergie wziewne i pozwalają na profilaktykę reakcji alergicznych.

 

Sprawdź kalendarz pylenia roślin w wybranym rejonie Polski


 

 

 

mapa pyleń

 

 

Mapkę pylenia można wydrukować, klikając na poniższe pola.

 

alergia kalendarz pyleń

 

 

mapa pylenia alergia

 

 

regiony pylenia roślin alergia

 

 

alergia objawy